Boczarska sztuka kochania. The Art of Loving. Story of Michalina Wislocka (2017) 2019-07-18

Boczarska sztuka kochania Rating: 4,8/10 362 reviews

Sztuka_kochania

boczarska sztuka kochania

Historia Michaliny Wislockiej' stars , , , The movie has a runtime of about 1 hr 57 min, and received a score of out of 100 on Metacritic, which collated reviews from experienced critics. Underground copies of her writing got out. Michalina pomaga im poznaæ w³asne cia³o oraz rozwi±zywaæ problemy z brakiem zrozumienia w zwi±zkach. The wives of some influential men, including generals, took matters into their hands and insisted the book be published. But if you can accept that, there is little to squabble with here. Standard rates apply after 3 hour period.

Next

Sztuka Kochania

boczarska sztuka kochania

Michalina Wis³ocka, lekarka ginekolog zdobywa coraz wiêksze do¶wiadczenie w pracy z pacjentami. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. O filmie: Filmowa opowie¶æ o uznanej lekarce oraz autorce najpopularniejszego w Polsce poradnika o mi³o¶ci. The film looks back at her private life her failed marriage, the love triangle she was involved in, and her complicated relationship with her lover, a married man , but mainly focuses on her struggle to publish her book, a guide to a better sex life published in 1976 with the title Sztuka kochania - The Art of Loving , which began a lifestyle revolution in Polish society and was condemned by the communist party, the Catholic Church and the censors. Boczarska gives an incredible performance.

Next

Magdalena Boczarska

boczarska sztuka kochania

Is Polish film and television actress. I was really taken by surprise by how much I loved The Art of Loving — and by how much it made me laugh. This -related article is a. The Art of Loving: Story of Michalina Wislocka Sztuka kochania. The movie timing is not linear whats brings a screenplay freshness through the characters lives. She was born in Krakow on the 12th of December 1978.

Next

The Art of Loving. Story of Michalina Wislocka (2017)

boczarska sztuka kochania

The Story of Michalina WisLocka Original title: Sztuka kochania. But those are the kinds of surprises I go to film festivals for. Podejmuje te¿ pierwsz± próbê edukacji seksualnej polskiego spo³eczeñstwa, co w obecnych czasach jest bardzo trudnym wyzwaniem. For doing so, she received a lot of support from her female patients to publish it. Running time - 117 min. Wszystkie te elementy zgrabnie składają się na całość, żaden z nich nie jest nachalnie eksponowany. Wa¿ne - bilet powinien byæ potwierdzony validated przez kino.

Next

Sztuka_kochania

boczarska sztuka kochania

She wrote her book and shopped it around to dozens of publishers. Uwaga - sala kinowa ma tylko 120 miejsc - miejsca s± numerowane - nie zwlekaj z kupnem biletu - wczesna rezerwacja zapewni Ci dobre miejsce. Historia Michaliny Wis³ockiej Director: Maria Sadowska Screenwriter: Krzysztof Rak Cinematographer: Michal Sobocinski Art director: Wojciech ¯oga³a Music: Radzimir Dêbski Producer: Krzysztof Terej Production: Watchout Productions, Agora S. Historia Michaliny Wisłockiej is based on her true story. No hidden meanings or euphemisms. A torrid affair, much more so than her relationship with Stach had been. By continuing to use this website, you agree to their use.

Next

The Art of Loving. Story of Michalina Wislocka (2017)

boczarska sztuka kochania

Michalina Wislocka was a Polish gynecologist and sexologist. And I am all here to appreciate a film that is feminist as a matter of course. Czy nikomu nie przeszkadza, co ta postać w filmie, z prawdziwą się jeszcze nie zapoznałam wyczyniała? Women flocked to her office, waiting hours to see her. She particularly fought to educate both men and women in the art of female orgasm. Historia Michaliny Wisłockiej is currently streaming on Netflix. If you are Polish or speak Polish, it will be very meaningful to you.

Next

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej (2017) a.k.a The Art of Loving: The Story of Michalina Wislocka Official Trailer, Organic Reviews, Quotes, Buzz

boczarska sztuka kochania

And finally, after years of rejections, The Art of Loving made it into print. The new edition was released just before the premiere of the biographical film The Art of Loving: Story of Michalina Wislocka directed by Maria Sadowska, with in the role of Michalina Wisłocka. Historia Michaliny Wislockiej' is currently available to rent, purchase, or stream via subscription on and Netflix. Seats are numberred - for the best seats early bookings recommended. Later she had an affair with a married man Eryk Lubos.

Next

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej [The Art of Loving. Story of Michalina Wislocka] (2017)

boczarska sztuka kochania

So she decides to publish a sex education book. The author describes methods of , a list of and , historical texts on and methods of satisfying the sexual needs of lonely people. Michalina Wis³ocka jest ju¿ uznan± lekark±, do której gabinetu ustawiaj± siê kolejki pacjentek. Three different stages in life : One character, One Book and many adventures and obstacles. Latem Michalina wyje¿d¿a do Lubniewic, gdzie w o¶rodku wczasowym sprawuje pieczê nad kuracjuszami. Poch³oniêta przez naukê rozpoczyna swoj± przygodê z medycyn±.

Next

Sztuka kochania

boczarska sztuka kochania

Film o kobiecie, która zrewolucjonizowa³a polskie ¿ycie mi³osne, w dwa tygodnie po premierze skusi³ do przyj¶cia do kina dok³adnie 1 107 381 widzów. Born in 1921, Michalina Wislocka Magdalena Boczarska lived an unconventional life. . She was a straight talker. Na jej ¿yciowej drodze pojawia siê Tereska, m³oda redaktorka, która ponownie namawia Michalinê do wydania ksi±¿ki. Wisłocka oducza Polaków kopulacji, a edukuje w dziedzinie erotyki, sztuki uprawiania miłości, sztuki kochania się. Now, before we get into the nitty-gritty of how you can watch 'Sztuka Kochania.

Next